Skip to main content

late

pexels.com

Kako se pije kafa u Italiji?

Oko 1500. godine je počela da se razvija tzv. kultura ispijanja kafe u Italiji. 
Naučite neke cake koje možete...

pexels.com

Ja volim da pijem kapućino, ali i turska kafa tj. srpska, mi je svakodnevna potreba. 
Koje kafe su najpopularnije kod nas?

Možemo ih podeliti na...